Google+

Política de privacitat

Protecció de dades

Per a la utilització d’alguns dels serveis oferts per Ascó Turisme des del web www.ascoturisme.cat, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.
Ascó Turisme tractarà aquestes dades d’acord amb la finalitat i les condicions definides en els avisos d’informació incorporats en els formularis de recollida.
La pagina www.ascoturisme.cat no utilitza cookies, ni qualsevol altre mitjà de captació i hàbits de navegació dels usuaris.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant la complementació del present formulari i l’enviament del posterior correu electrònic, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers d’Ascó Turisme, amb la finalitat de remetre la informació sol•licitada i informar-lo dels nostres serveis per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics.

Ascó Turisme, manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a l’adreça Plaça de l’Estació, 3, 43791 Ascó, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic turisme@asco.cat