Google+

Tresor cultural

Ascó es localitza en un emplaçament estratègic a l’Ebre català, s’eleva tot just vora el riu Ebre i enmig d’una gran plana fluvial tancada per dos passos o estrets, el Pas de l’Ase i el Pas del Llop d’Andisc. L’emplaçament estratègic d’Ascó propicià l’ocupació de diferents pobles prehistòrics com ibers i romans, però no fou fins l’època medieval i moderna quan Ascó pren un major protagonisme, primer amb l’ocupació musulmana i més tard amb l’ocupació templera i dels comptes catalans.

El tresor cultural simbolitza el pas i convivència de diferents cultures que han deixat un llegat patrimonial i cultural molt ric i que avui forma part de les nostres tradicions i costums com a poble.

Imagen test rotate

ASCÓ SARRAÍ

L’ocupació andalusina d’Ascó ha deixat un llegat molt important que avui encara podem descobrir passejant pels seus carrers o a través de la cultura i tradicions locals.

Imagen test rotate

ASCÓ TEMPLER

Amb l’arribada dels Templers Ascó es converteix en una plaça militar i estratègica molt important a l’Ebre català, fins i tot, hi ha qui diu que a Ascó hi ha soterrat el Tresor del Temple.

Imagen test rotate

ASCÓ MORISC

La reconquesta cristiana acabà configurant la identitat actual d’Ascó deixant també un ric patrimoni cultural digne d’admirar.